Επικοινωνία

Επικοινωνία

Δ. Τζάνες - Μ. Βαρελλάς Μηχανολογική Ε.Π.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Κρήτης 20
Ταχ. Κώδικας: 142 31 Ν. Ιωνία
Τηλ.: 216 900 1560
Φαξ.: 216 900 1559
Email: dtzanes@c-e-t.gr