Υπηρεσίες

 

SERVICE 24/7

24ωρη τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων

Βιομηχανικών( ΠΑΡΑΓΩΓΗ)

Αρτοποιίων (ΦΟΥΡΝΟΙ)

Οικιακών (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

Ξενοδοχειων  (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ)

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Προκαθορισμένες εργασίες συντήρησης

Εγκαταστάσεων κάυσης υγρών & αερίων

Καυσίμων.

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ

                        ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

 

ENVIROMENTAL FRIENDLY ENERGY

                   SOLUTIONS